Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van Cortenraad Auto's zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn middels de onderstaande downloads (PDF-formaat) te raadplegen.

Algemene voorwaarden